Договір публічної оферти


Даний договір між ФОП Потьомкіна І.І., в подальшому «Продавець», і користувачем послугами інтернет-магазину, в подальшому «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-сайт pote.com.ua
Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах. 

1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання і доставку товарів. 

2. Загальні положення 

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину pote.com.ua будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців. 2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення. 2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує згоду та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти). 2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти); б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 

3. Ціна товару

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. 3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. 3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається. 3.6. Вартість доставки Товару не входить в Ціну Товару та сплачується окремо за тарифами кур'єрської служби. 3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів. 3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті pote.com.ua

4.Оформлення замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт pote.com.ua4.2. При замовленні на сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію: 4.2.1. прізвище, ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача); 4.2.2. місто і номер відділення «Нової пошти», в яке слід доставити Товар; 4.2.3. адреса електронної пошти; 4.2.4. контактний телефон. 4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину. 4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в інтернет-магазині. 4.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чеку або іншого документа, що підтверджує оплату Товару. 

5. Доставка та передача Товару Покупцю

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті Інтернет-магазину. Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.
5.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або до його Представника з моменту отримання товару шляхом підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (та/або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.
5.3. Доставка товару здійснюється із залученням третіх осіб (кур'єрської служби).
5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єрської служби перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).
5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішньго вигляду та комплектності товару. 

6. Повернення товару

6.1. Замовник має право відмовитися від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі.
6.2. Відповідно до чинного законодавства України, повернення товару можливе протягом 14 днів за умови збереження заводського пакування і відсутності слідів користування.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.